Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3571210
(11)  Číslo patentu  40025 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18702336.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.01.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3571210 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700006307 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.01.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.11.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07F 15/02  C07C 251/08  C08F 36/00  C08F 36/08  C08F 136/06  C08F 4/70  C07C 249/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/050308 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/134757 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Versalis S.p.A.; Piazza Boldrini, 1, 200 97 San Donato Milanese; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SOMMAZZI Anna; Viale Giovani XXIII, 281 00 Novara; IT;
PAMPALONI Guido; Via E. Fiumalbi 29, 560 25 Pontedera (PI); IT;
RICCI Giovanni; Via E. Sartori 11/1, 431 26 Parma; IT;
MASI Francesco; Via Galvani 7, 268 66 Sant'Angelo Lodigiano (LO); IT;
RENILI Filippo; Via di Passaglia, 293 Fraz. San Lorenzo a Vaccoli, 551 00 Lucca (LU); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Oxo-nitrogenovaný komplex železa, katalytický systém obsahujúci uvedený oxo-nitrogenovaný komplex železa a spôsob (ko)polymerizácie konjugovaných diénov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.01.2023 
   Maximálna platnosť do  18.01.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3571210
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3571210
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.01.2023 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3571210
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2022 Typ Odoslané
EP 3571210
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku