Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3568628
(11)  Číslo patentu  40887 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18700631.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.01.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3568628 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500282017 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.01.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.11.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F17C 3/04  F17C 3/08  F17C 13/00  F17C 13/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2018/060001 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/129571 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cryoshelter GmbH; Gewerbeparkstrasse 91, 8143 Dobl-Zwaring; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REBERNIK Matthias; c/o Cryoshelter GmbH Gewerbeparkstrasse 91, 8143 Dobl-Zwaring; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob na určenie kvality tepelnej izolácie dvojstenných, vákuovo izolovaných zásobníkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.01.2024 
   Maximálna platnosť do  05.01.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3568628
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3568628
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.01.2023 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3568628
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 09.01.2023 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2023 Typ Odoslané
EP 3568628
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku