Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3489256
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18207248.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3489256 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14193260, 15183736, 15188142 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.11.2014, 03.09.2015, 02.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 35/00  C07K 14/705  A61K 39/395  C07K 16/28  C07K 16/30  C07K 16/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AMANN, Maria; Neugutstrasse 55, 8600 Duebendorf; CH;
BRUENKER, Peter; Burgwiesenstrasse 3c, 8335 Hittnau; CH;
CLAUS, Christina; Limatauweg 3, 5408 Ennetbaden; CH;
FERRARA KOLLER, Claudia; Haenibueel 13, 6300 Zug; CH;
GRAU-RICHARDS, Sandra; Breitestrasse 16, 8903 Birmensdorf ZH; CH;
KLEIN, Christian; Chapfstrasse 26B, 8906 Bonstetten; CH;
LEVITSKI, Viktor; Wulikerstrasse 10, 8903 Birmensdorf; CH;
MOESSNER, Ekkehard; Felsenburgweg 5, 8280 Kreuzlingen; CH;
REGULA, Joerg Thomas; Innerkoflerstr. 17 B, 81377 Muenchen; DE;
UMAÑA, Pablo; Felsenrainstrasse 28, 8832 Wollerau; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Molekuly viažuce antigén, ktoré obsahujú trimér ligandu rodiny TNF 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3489256
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3489256
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
1c Opis 03.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.05.2021 Typ Platba
EP 3489256
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku