Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3461503
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18205446.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  3461503 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  92282107 P, 1975308 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.2007, 08.01.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 7/06  A61K 45/06  A61K 9/20  A61K 9/48  A61K 31/519  A61P 3/00  A61P 3/02  A61P 25/16  A61P 9/00  A61P 9/10  A61P 25/00  A61P 25/18  A61P 25/24  A61P 25/28  A61P 43/00  A61K 9/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2139485 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/060041 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/128049 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BioMarin Pharmaceutical Inc.; 105 Digital Drive, Novato, CA 94949; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Oppenheimer, Daniel I.; 4516 Hillsborough Drive, Castro Valley, CA 94546; US;
Dorenbaum, Alejandro; 120 Stanford Avenue, Mill Valley, CA 94941; US;
Okhamafe, Augustus; 5310 Crystyl Ranch Drive, Concord, CA 94521; US;
Foehr, Erik; 5 Corte Del Rey, San Rafael, CA 94903; US;
Castillo, Sianna; 10 Brassie Ct., Novato, CA 94949; US;
Kostel, Paul John; 2623 Cactus Avenue, Santa Rosa, CA 95405; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsoby podávania tetrahydrobiopterínu, súvisiace kompozície a spôsoby merania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2139485 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3461503
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3461503
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 07.04.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3461503
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 24.02.2022 Typ Doručené
Opis 24.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 21.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.06.2022 Typ Odoslané
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.06.2022 Typ Odoslané
EP 3461503
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku