Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3489220
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18200656.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3489220 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261657480 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 271/16  C07D 333/40  C07C 317/44  C07C 321/14  C07C 333/04  C07C 235/08  C07C 237/08  C07D 207/16  A61K 47/16  A61K 47/18  A61K 47/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2858974 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nitto Denko Corporation; 1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Payne, Joseph E.; 4810 Milano Way, Oceanside, CA California 92057; US;
Gaudette, John A.; 14329 Jolley Lane, Poway, CA California 92064; US;
Hou, Zheng; 8305 Stage Coach Place, San Diego, CA California 92129; US;
Ahmadian, Mohammad; 3230 Rancho Quartillo, Carlsbad, CA California 92009; US;
Yu, Lei; 6638 Titanite Place, Carlsbad, CA California 92009; US;
Knopov, Victor; 3023 Deeb Drive, Vista, CA California 92084; US;
Akopian, Violetta; 12610 Torrey Bluff Dr., Apt 370, San Diego, CA California 92130; US;
Karmali, Priya; 4353 Nobel Drive Unit 68, San Diego, CA California 92122; US;
Witte, Richard P.; 3462 Spring Tide Terrace, San Diego, CA California 92110; US;
Safarzadeh, Neda; 4123 Arbolitos Drive, Poway, CA California 92064; US;
Ying, Wenbin; 7478 Park Village Road, San Diego, CA California 92129; US;
Zhang, Jun; 12166 Darkwood Road, San Diego, CA California 92129; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Lipidy pre prípravky dodávania terapeutického činidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2858974 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3489220
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3489220
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 3489220
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku