Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3469917
(11)  Patent Number   
(96)  European Application Number  18199574.7 
(96)  European Application Date  10.10.2018 
(97)  European Patent Number  3469917 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  13.01.2021 
(31)  Priority Number  102017021876 
(32)  Priority Date  10.10.2017 
(33)  Country or Authority of Priority  BR 
(97)  European Application Publication Date  17.04.2019 
(45)  European Patent Translation Publication Date   
(51)  International Patent Classification  A23J 1/14  A23J 3/30  A23J 3/32   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Rio Pardo Bioenergia SA.; Rod. Br 060, S/N, KM 425, CEP: 79170-000 Sidrolândia, MS; BR 
(72)  Inventor(s)  Neves de Aguiar, Osvaldo; Av. José de Souza Campos, 1073, 15º andar, Cambuí, CEP: 13025-320 Campinas, SP; BR;
Borges, Cesar; Av. Ricardo Medina Filho, 913, CEP: 05057-100 São Paulo, SP; BR;
Gonçalves, Luiz Antonio; Rua Anibal, 44, Bairro Zezé, CEP: 12310-780. Jacareí, SP; BR 
(74)  Attorney(s)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Title  Spôsob výroby sójovej múčky s vysokým obsahom rozpustných proteínov a takto získaný produkt  
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent   
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
EP 3469917
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3469917
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.04.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 08.04.2021 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 08.04.2021 Type Delivered
1c Opis 08.04.2021 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2021 Type Payment
3 Doplnenie materiálov 16.04.2021 Type Delivered
3a Plná moc 16.04.2021 Type Delivered
EP 3469917
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku