Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3469917
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18199574.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3469917 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017021876 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23J 1/14  A23J 3/30  A23J 3/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rio Pardo Bioenergia SA.; Rod. Br 060, S/N, KM 425, CEP: 79170-000 Sidrolândia, MS; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Neves de Aguiar, Osvaldo; Av. José de Souza Campos, 1073, 15º andar, Cambuí, CEP: 13025-320 Campinas, SP; BR;
Borges, Cesar; Av. Ricardo Medina Filho, 913, CEP: 05057-100 São Paulo, SP; BR;
Gonçalves, Luiz Antonio; Rua Anibal, 44, Bairro Zezé, CEP: 12310-780. Jacareí, SP; BR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby sójovej múčky s vysokým obsahom rozpustných proteínov a takto získaný produkt  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3469917
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3469917
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 08.04.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 08.04.2021 Typ Doručené
1c Opis 08.04.2021 Typ Doručené
EP 3469917
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku