Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3447050
(11)  Číslo patentu  34032 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18198969.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3447050 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462053006 P, 201562128089 P, 201562150812 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.09.2014, 04.03.2015, 21.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/12  A61P 35/00  A61K 31/4704  A61K 31/4709  C07D 215/227  C07D 471/04  C07D 405/12  C07D 409/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3194376 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Forma Therapeutics, Inc.; 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ASHWELL, Susan; 8 Heald Road, Carlisle, MA 01741; US;
CAMPBELL, Ann-Marie; 248 Webb Circle, Monroe, CT 06468; US;
CARAVELLA, Justin Andrew; 121 Sciarappa Street 3, Cambridge, MA 02141; US;
DIEBOLD, R. Bruce; 2 Dolores Avenue, Apt. 11, Waltham, MA 02452; US;
ERICSSON, Anna; 16 Venus Drive, Shrewsbury, MA 01545; US;
GUSTAFSON, Gary; 33 Ridgecrest Drive, Ridgefield, CT 06877; US;
LANCIA, David R. Jr.,; 45 West Broadway Unit 111, Boston, MA 02127; US;
LIN, Jian; 3 Beechnut Street, Acton, MA 01720; US;
LU, Wei; 40 Broadlawn Drive, Newton, MA 02467; US;
WANG, Zhongguo; 19 Earl Street, Lexington, MA 02421; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Deriváty pyridín-2(1H)-ón-chinolinónu ako inhibítory mutantnej izocitrátdehydrogenázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3194376 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.09.2023 
   Maximálna platnosť do  18.09.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2020 7/2020 SC4A
 
EP 3447050
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.05.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3447050
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.09.2020 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.08.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2022 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3447050
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 16.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 16.04.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 19.05.2020 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.05.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.06.2020 Typ Odoslané
EP 3447050
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku