Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3447070
(11)  Číslo patentu  37088 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18198309.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3447070 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261708779 P, 201261746792 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.10.2012, 28.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 25/28  C07K 16/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2904009 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Geneuro SA; Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PERRON, Hervé; 4 allée de la Guigonnière, 69290 Saint Genis les Ollières; FR;
FIROUZI, Reza; -, zomrel; FR;
KÜRY, Patrick; Sperlingsweg 36, 40468 Dusseldorf; DE;
FAUCARD, Raphaël; 348 route de Bonneville, 74130 Mont-Saxonnex; FR;
MADEIRA, Alexandra; 3 route des Papeteries, 25320 Boussières; FR;
JOANOU, Julie; 2 rue du pachyure, 42800 Rive de Gier; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Zlúčeniny na liečbu blokovania remyelinizácie pri ochoreniach, ktoré sa spájajú s expresiou obalového proteínu HERV-W 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2904009 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.10.2022 
   Maximálna platnosť do  01.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.06.2021 11/2021 SC4A
 
EP 3447070
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3447070
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3447070
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
1c Opis 30.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.05.2021 Typ Odoslané
EP 3447070
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku