Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3466633
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18195755.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.09.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3466633 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201715716188 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.09.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 35/04  F27B 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Boeing Company; 100 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606-2016; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NELSON, Karl M.; THE BOEING COMPANY 100 North Riverside Plaza, Chicago, IL Illinois 60606; US;
THOMPSON, Megan; THE BOEING COMPANY 100 North Riverside Plaza, Chicago, IL Illinois 60606; US;
SERENCSITS, William; THE BOEING COMPANY 100 North Riverside Plaza, Chicago, IL Illinois 60606; US;
WU, Tateh; THE BOEING COMPANY 100 North Riverside Plaza, Chicago, IL Illinois 60606; US;
RIEDEL, Brian; THE BOEING COMPANY 100 North Riverside Plaza, Chicago, IL Illinois 60606; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3466633
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3466633
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3466633
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku