Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3434760
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18194714.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3434760 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361784639 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/38  C12P 21/00  C12N 5/00  C07K 16/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2970874 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WU Jian; 3117 216th Place SE, 980 21 Bothell, WA; US;
DAVERN Sean; 2929 1st AvenueUnit 401, 981 21 Seattle, WA; US;
PETROVAN Simina, Crina; 23819 23rd Avenue West, 980 21 Bothell, WA; US;
BRANDENSTEIN Michael, Charles; 14704 204th Place NE, 980 77 Woodinville, WA; US;
LINDAHL Katherine, Rose; 35 Pinckney St., Unit 2, 021 45 Somerville, MA; US;
LILLIE Shawn, Erik; 2418 43rd Avenue SE, 983 74 Puyallup, WA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2970874 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3434760
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3434760
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3434760
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.06.2022 Typ Odoslané
EP 3434760
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku