Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3489255
(11)  Číslo patentu  37952 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18191941.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3489255 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11153964, 11164237 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.02.2011, 29.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 35/00  A61P 37/04  C07K 14/55  A61K 38/20  A61K 47/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2673294 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Roche Glycart AG; Wagistrasse 10, 8952 Schlieren; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AST, Oliver; Jakob Spaltensteinstrasse 12, 8303 Bassersdorf; CH;
BRUENKER, Peter; Burgwiesenstrasse 3c, 8335 Hittnau; CH;
FREIMOSER-GRUNDSCHOBER, Anne; Neunbrunnenstrasse 76, 8050 Zuerich; CH;
HERTER, Sylvia; Roosstrasse 76, 8105 Regensdorf; CH;
HOFER, Thomas U.; Buhnrain 8, 8052 Zuerich; CH;
HOSSE, Ralf; Schmiedstrasse 8, 6330 Cham; CH;
KLEIN, Christian; Chruezacherweg 41, 8906 Bonstetten; CH;
MOESSNER, Ekkehard; Felsenburgweg 5, 8280 Kreuzlingen; CH;
NICOLINI, Valeria G.; Sandfelsenstrasse 4, 8703 Erlenbach/ZH; CH;
UMANA, Pablo; Felsenrainstrasse 28, 8832 Wollerau; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Mutantné polypeptidy interleukínu 2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2673294 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.02.2022 
   Maximálna platnosť do  07.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3489255
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3489255
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 06.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 06.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 3489255
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku