Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3425914
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18185886.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3425914 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201321850, 201322468, 201403823 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2013, 18.12.2013, 04.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/463  H04N 19/50  H04N 19/593  H04N 19/186  H04N 19/94   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3080990; 21184106.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CANON KABUSHIKI KAISHA; 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku Tokyo 146-8501; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAROCHE, Guillaume; 5 La Basse Romerais, 35250 Saint Aubin d'Aubigné; FR;
GISQUET, Christophe; 43 rue du Martin Pêcheur, 35690 ACIGNE; FR;
ONNO, Patrice; 5 rue Meslé, 35700 Rennes; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na kódovanie alebo dekódovanie palety v móde paletového kódovania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3080990; 21184106.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3425914
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3425914
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3425914
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku