Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3466412
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18183805.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  3466412 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  563245 P, 104877 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.04.2004, 13.04.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/16  A61K 38/22  A61K 38/26  A61K 47/26  A61K 47/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  05737702.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amylin Pharmaceuticals, LLC; 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121; US;
Alkermes Pharma Ireland Limited; Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FINEMAN, Mark; 9360 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121; US;
LOKENSGARD, David; 9360 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121; US;
WRIGHT, Steven; 7012 Juniperview Lane, Madeira, OH, Ohio 45243; US;
ONG, John; 9360 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121; US;
KUMAR, Rajesh; 23 Azalea Lane, Marlborough, MASSACHUSETTS 01752; US;
RICKEY, Michael; 5705 Osceola Road, Morrow, OH, Ohio 45142; US;
SMITH, Christine; 9360 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121; US;
HOTZ, Joyce; 8219 Pinecove Court, Cincinnati, OH, Ohio 45249; US;
CHRISTENSON, Troy; 8573 Charleston Ridge Drive, Mason, OH, Ohio 45040; US;
YEOH, Thean; 83 Corrina Lane, Salem, CT 06420; US;
COSTANTINO, Henry; 14447 156th Avenue Woodinville, WA, Washington, 98021; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Mikrokapsule s predÍženým uvoľňovaním na báze poly(laktid-ko-glykolidu) obsahujúce polypeptid a cukor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  05737702.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3466412
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3466412
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 21.03.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3466412
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2022 Typ Odoslané
EP 3466412
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku