Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3421033
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18179796.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3421033 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361887574 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/24  A61K 31/4418  A61K 31/5377  A61P 31/12  A61P 31/18  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3054926 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company; Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOO Otilia May Yue; c/o Bristol-Myers Squibb Company1 Squibb Drive, 089 03 New Brunswick, New Jersey; US;
NIKFAR Faranak; c/o Bristol-Myers Squibb Company1 Squibb Drive, 089 03 New Brunswick, New Jersey; US;
TAO Jing; c/o Bristol-Myers Squibb Company1 Squibb Drive, 089 03 New Brunswick, New Jersey; US;
KOTTALA Niranjan Kumar; Flat 502 PVR Grand Apt. Simon Nagar Kurmannapalem, AP 530056 Visakhapatnam; IN;
VARIA Sailesh A.; c/o Bristol-Myers Squibb Company1 Squibb Drive, 089 03 New Brunswick, New Jersey; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3054926 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3421033
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3421033
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3421033
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3421033
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku