Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3421093
(11)  Číslo patentu  35764 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18178512.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3421093 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1700132 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 17/06  A61K 8/49  A61Q 5/00  A61Q 5/02  A61K 8/73  A61Q 19/00  A61Q 19/10  A61K 8/04  C11D 1/12  C11D 1/66  C11D 1/86  C11D 1/90  C11D 3/48  A61P 31/10  A61K 31/4412   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Daxxin AB; E.A. Rosengrens Gata 9-11, 421 31 Västra Frölunda; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Algeskog, Hans; Rörviksgatan 53, 421 65 Västra Frölunda; SE;
Lindau, Henrik; Västerhavsvägen 15, 426 76 Västra Frölunda; SE;
Ottander, Sten; Södra Tandåsgatan 33, 412 67 Göteborg; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Tekutý prostriedok na umývanie pokožky hlavy a vlasov, alebo na umývanie pokožky, obsahujúci Piroctone Olamine 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.06.2022 
   Maximálna platnosť do  19.06.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 1/2021 SC4A
 
EP 3421093
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3421093
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.05.2021 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3421093
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.11.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 25.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 25.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 25.11.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.12.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 19.09.2022 Typ Odoslané
EP 3421093
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku