Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3549842
(11)  Číslo patentu  40198 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18177217.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3549842 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018205235, 18166202 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.04.2018, 06.04.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 19/06  B61L 21/06  B61L 27/00  B61L 25/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thales Management & Services Deutschland GmbH; Thalesplatz 1, 712 54 Ditzingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHÄFER Michael; Jägerstraße 9, 708 06 Kornwestheim; DE;
TIPLÉ Abhay; Gerokstraße 1, 701 88 Stuttgart; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Systém riadenia vlakovej prevádzky a spôsob pre bezpečné zobrazovanie indikácie stavu systému riadenia tratí a vlakov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.06.2023 
   Maximálna platnosť do  12.06.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3549842
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3549842
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 24.05.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3549842
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 10.10.2022 Typ Odoslané
EP 3549842
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku