Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3431477
(11)  Číslo patentu  35716 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18175400.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3431477 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161560654 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 491/052  A61K 31/4188   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2635588; 20194823.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Pharmasset LLC; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BACON, Elizabeth; 1218 Floribunda Avenue Apt. 8, Burlingame, CA 94010; US;
COTTELL, Jeromy; 701 Baltic Circle 719, Redwood City, CA 94065; US;
KATANA, Ashley Anne; 2201 Bridgepoint Parkway 205, San Mateo, CA 94404; US;
KATO, Darryl; 223 Connecticut Street, San Francisco, CA 94107; US;
KRYGOWSKI, Evan; 2231 California Street NW 507, Washington, DC 20008; US;
LINK, John; 74 Prospect Avenue, San Francisco, CA 94110; US;
TAYLOR, James; 100 State Street, San Mateo, CA 94401; US;
TRAN, Chinh Viet; 10322 Baron Drive, San Diego, CA 92126; US;
MARTIN, Teresa Alejandra Trejo; 3701 Naughton Ave, Belmont, CA 94002; US;
YANG, Zheng-Yu; 338 El Carmelo Avenue, Palo Alto, CA 94306; US;
ZIPFEL, Sheila; 22 N. San Mateo Drive Apt. 205, San Mateo, CA 94401; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Kondenzované imidazolylimidazoly ako antivírusové zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2635588; 20194823.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 3431477
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.12.2020 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3431477
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 18.11.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 18.11.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2020 Typ Odoslané
EP 3431477
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku