Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3402194
(11)  Patent Number  38401 
(96)  European Application Number  18174555.5 
(96)  European Application Date  17.08.2011 
(97)  European Patent Number  3402194 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  28.07.2021 
(31)  Priority Number  20100079104, 20100124181, 20110025572, 20110050852 
(32)  Priority Date  17.08.2010, 07.12.2010, 22.03.2011, 27.05.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  KR, KR, KR, KR 
(97)  European Application Publication Date  14.11.2018 
(45)  European Patent Translation Publication Date  20.12.2021 
(51)  International Patent Classification  H04N 19/176  H04N 19/70  H04N 19/119  H04N 19/14  H04N 19/33  H04N 19/196  H04N 19/463  H04N 19/124   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up  2608540; 21178773.4 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Electronics and Telecommunications Research Institute; 161 Gajeong-dong Yuseong-gu, Daejeon-si 305-700; KR 
(72)  Inventor(s)  LIM, Sung Chang; c/o ETRI Rm. 201 Sejongvilla 254-8 Sinseong-dong Yuseong-gu, 305-805 Daejeon; KR;
KIM, Hui Yong; c/o ETRI 601-201 Yeolmaemaeul Apt. Jijok-dong Yuseong-gu, 305-770 Daejeon; KR;
JEONG, Se Yoon; c/o ETRI 101-1203 Geumseong Baekjo Apt. Birae-dong Daedeok-gu, 306-769 Daejeon; KR;
CHO, Suk Hee; c/o ETRI 103-802 Humansia Apt. Bongsan-dong Yuseong-gu, 305-763 Daejeon; KR;
KIM, Jong Ho; c/o ETRI Rm. 205 Finehouse 146-8 Sinseong-dong Yuseong-gu, 305-804 Daejeon; KR;
LEE, Ha HYUN; c/o ETRI 136-5 Myeonmok 2-dong Jungnang-gu, 131-819 Seoul; KR;
LEE, Jin Ho; c/o ETRI 313-1102 Youngbangmaeul Apt. Yongun-dong Dong-gu, 300-787 Daejeon; KR;
CHOI, Jin Soo; c/o ETRI 609-1605 Banseokmaeul 6 Danji Apt. 613 Banseok-dong Yuseong-gu, 305-750 Daejeon; KR;
KIM, Jin Woong; c/o ETRI 305-1603 Expo Apt. Jeonmin-dong Yuseong-gu, 305-761 Daejeon; KR;
AHN, Chie Teuk; 2-504 KAIST Apt. Doryong-dong Yuseong-gu, 305-340 Daejon; KR 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Spôsob zakódovania videa a počítačom čitateľné záznamové médium, ktoré ukladá tok bitov generovaný uskutočnením tohto spôsobu 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  2608540; 21178773.4 
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  17.08.2022 
   Patent in Force maximum until  17.08.2031 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 20.12.2021 24/2021 SC4A
 
EP 3402194
S/N Fee Title Date Year Fee
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2021 11 232,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3402194
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2021 Type Delivered
1a Opis 19.10.2021 Type Delivered
1b Plná moc 19.10.2021 Type Delivered
1c Sprievodný list 19.10.2021 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2021 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2021 Type Sent document
EP 3402194
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku