Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3415039
(11)  Číslo patentu  32741 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18171679.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3415039 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700066753 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 96/02  A47B 57/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Filippi, Stefania; Via Cantore, 97, 32043 Cortina d'Ampezzo (BL); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Filippi, Stefania; Via Cantore, 97, 32043 Cortina d'Ampezzo (BL); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Vystužená polica pre modulárne police a modulárne police obsahujúce takúto vystuženú policu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.05.2022 
   Maximálna platnosť do  10.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3415039
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 27.04.2020 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 03.05.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3415039
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 31.10.2019 Typ Doručené
2b Opis 31.10.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.11.2019 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 09.12.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.01.2020 Typ Odoslané
EP 3415039
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku