Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3382737
(11)  Číslo patentu  34700 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18170399.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3382737 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014026134 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01J 37/32  C23C 16/448  H01J 37/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3210233 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Universidade Federal De Santa Catarina (UFSC); Autarquia Federal de Regime Especial Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima Bairro Trindade, 88040-900 Florianópolis - SC; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BINDER, Cristiano; Rua Gentil Leonardo dos Santos, 88 Bloco 2 - Apt. 107 Carvoeira, 88040-670 Florianópolis; BR;
BERNARDELLI, Euclides Alexandre; Rua Luiz Vasselai 213 - Bairro Jardim Cláudia, 83326-560 Pinhais; BR;
HAMMES, Gisele; Rua Gentil Leonardo dos Santos, 88 Bloco 2 - Apt. 107 - Carvoeira, 88040-670 Florianópolis; BR;
KLEIN, Aloisio Nelmo; Rua Apeninos, 114 - Ap. 306 - Bairro Córrego Grande, 88037-620 Florianópolis; BR;
LAMIM, Thiago De Souza; Rua Dr. Pedrinho 25 - Bela Vista, 88132-738 Palhoça; BR;
BINDER, Roberto; Rua Maria Rosalena Speck, 405 - Bairro Costa e Silva, 89220-730 Joinville; BR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Plazmový proces a reaktor na termochemickú úpravu povrchu kovových kusov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3210233 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.10.2021 
   Maximálna platnosť do  19.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 3382737
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.04.2021 6 232,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.04.2021 6 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3382737
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 06.02.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 06.02.2020 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.02.2020 Typ Doručené
2a Opis 06.02.2020 Typ Doručené
2b Sprievodný list 06.02.2020 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.02.2020 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 24.04.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.07.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 01.07.2020 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 07.08.2020 Typ Doručené
6a Plná moc 07.08.2020 Typ Doručené
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2020 Typ Odoslané
8 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.05.2021 Typ Odoslané
EP 3382737
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku