Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3358037
(11)  Číslo patentu  40578 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18162337.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.08.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  3358037 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07016018 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.08.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 2/26  C23C 2/06  C23C 2/12  C21D 1/673  B21B 37/24  B32B 15/01  C21D 1/18  C21D 8/02  C21D 9/00  C22C 18/00  C22C 18/04  C22C 21/00  C22C 21/02  C22C 38/00  C22C 38/02  C22C 38/06  C22C 38/04  C22C 38/28  C22C 38/32  C22C 38/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2183402 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Muhr und Bender KG; Mubea-Platz 1, 574 39 Attendorn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VERLOOP Willem Cornelis; Marga Klompesingel 217, 2135 JZ Hoofdorp; NL;
VAN TOL Ron; Staalvisserstraat 13, 2694 BZ's-Gravenzande; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob výroby poťahovaného oceľového pásu na výrobu polotovarov na mieru vhodných na termomechanické tvarovanie, pás takto vyrábaný a použitie takého poťahovaného pásu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2183402 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.08.2023 
   Maximálna platnosť do  14.08.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3358037
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3358037
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.10.2022 730,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3358037
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2022 Typ Odoslané
EP 3358037
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku