Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3346447
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18158853.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3346447 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110114609 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06T 9/00  H04N 19/11  H04N 19/124  H04N 19/129  H04N 19/159  H04N 19/176  H04N 19/463  H04N 19/593  H04N 19/61   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INNOTIVE LTD; Hill Dickinson LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street, London, EC2A 2EW; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OH, Soo Mi; 3 Tanah Merah Kechil Road No. 07-05, Singapore 466664; SG;
YANG, Moonock; 3 Tanah Merah Kechil Road No. 07-05, Singapore 466664; SG 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob odvodenia intra predikčného módu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3346447
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3346447
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 03.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2021 Typ Platba
EP 3346447
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku