Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3363291
(11)  Číslo patentu  35861 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18154355.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.01.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3363291 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017202706 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A21C 7/00  A21C 14/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BackNet GmbH; Paul-Schwarze-Str. 5, 33649 Bielefeld; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Meier, Alexander; Bildstockweg 3, 91602 Dürrwangen; DE;
Breimann, Roland; Weinbergweg 6, 91616 Neusitz; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spracovacie zariadenie cesta 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.01.2022 
   Maximálna platnosť do  31.01.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 02/2021 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
 
EP 3363291
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 21.01.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3363291
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.12.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 07.12.2020 Typ Doručené
1b Opis 07.12.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.12.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.12.2020 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 11.11.2021 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 11.11.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 11.11.2021 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3363291
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.11.2021 BackNet GmbH Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku