Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3543240
(11)  Číslo patentu  40535 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17872538.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3543240 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201611008935, 201711115037 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.11.2016, 13.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN, CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  C07D 513/04  C07D 471/04  C07D 307/80  A61K 31/519  A61K 31/429  A61K 31/343  A61K 31/437  A61K 31/4985  A61P 19/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2017/111013 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/090921 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jiangsu Atom Bioscience and Pharmaceutical Co., Ltd.; Suite 401, Building C31, Biomedical Industry Park 218 Xinghu Street, Suzhou Industrial Park China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone-Suzhou Area, 215123 Suzhou City, Jiangsu Province; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHI Dongfang; Building 18, 99 Jing 15 Road, Dingmao, Xinqu, 212009 Zhenjiang, Jiangsu; CN;
FU Changjin; Building 18, 99 Jing 15 Road, Dingmao, Xinqu, 212009 Zhenjiang, Jiangsu; CN;
CHENG Xi; Building 18, 99 Jing 15 Road, Dingmao, Xinqu, 212009 Zhenjiang, Jiangsu; CN;
ZHU Jianghua; Building 18, 99 Jing 15 Road, Dingmao, Xinqu, 212009 Zhenjiang, Jiangsu; CN;
GU Jie; Building 18, 99 Jing 15 Road, Dingmao, Xinqu, 212009 Zhenjiang, Jiangsu; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Inhibítor URAT1 a jeho použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2023 
   Maximálna platnosť do  15.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3543240
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3543240
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.11.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3543240
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.10.2022 Typ Odoslané
EP 3543240
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku