Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3539157
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17868598.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3539157 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662420260 P, 201715701450 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.11.2016, 12.09.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01L 25/075  F21S 41/125  F21S 41/143  F21S 41/32  F21S 41/153  H05B 45/20  H01L 33/58  H01L 33/60  F21Y 115/10  F21Y 105/10  F21Y 113/13  F21Y 113/17   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/058032 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/089189 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jade Bird Display (Shang Hai) Limited; 1889 Hongying Road, Pudong New Area Shanghai; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHONG Wing Cheung; c/o Hong Kong Beida Jade Brid Display Limited 1889 Hongyin Road Lingang Pudong New Area, 201306 Shanghai; CN;
CHEN Yijing; c/o Hong Kong Beida Jade Brid Display Limited 1889 Hongyin Road Lingang Pudong New Area, 201306 Shanghai; CN;
ZHANG Lei; c/o Hong Kong Beida Jade Brid Display Limited 1889 Hongyin Road Lingang Pudong New Area, 201306 Shanghai; CN;
OU Fang; c/o Hong Kong Beida Jade Brid Display Limited 1889 Hongyin Road Lingang Pudong New Area, 201306 Shanghai; CN;
LI Qiming; c/o Hong Kong Beida Jade Brid Display Limited 1889 Hongyin Road Lingang Pudong New Area, 201306 Shanghai; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  neúčinný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3539157
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3539157
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2022 232,00 EUR 6 18.01.2023 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3539157
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 13.01.2023 Typ Odoslané
EP 3539157
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku