Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3537840
(11)  Číslo patentu  40379 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17868241.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3537840 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201610964285 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 76/00  H04W 74/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2017/108642 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/082548 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vivo Mobile Communication Co., Ltd.; 283 BBK Road Wusha Chang'an, 523860 Dongguan, Guangdong; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHANG Chenlu; 283 BBK Road Wusha Chang'an, 523860 Dongguan Guangdong; CN;
GONG Haihui; 283 BBK Road Wusha Chang'an, 523860 Dongguan Guangdong; CN;
QIN Fei; 283 BBK Road Wusha Chang'an, 523860 Dongguan Guangdong; CN;
SHEN Xiaodong; 283 BBK Road Wusha Chang'an, 523860 Dongguan Guangdong; CN;
DING Yu; 283 BBK Road Wusha Chang'an, 523860 Dongguan Guangdong; CN;
LI Xiaolong; 283 BBK Road Wusha Chang'an, 523860 Dongguan Guangdong; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob prenosu dát, terminál a zariadenie na strane siete 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.10.2023 
   Maximálna platnosť do  31.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3537840
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3537840
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.09.2022 84,50 EUR 6
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 27.09.2022 31,50 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3537840
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 3537840
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku