Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3533787
(11)  Číslo patentu  35953 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17864813.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3533787 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201610954377 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 213/00  C07D 401/00  C07D 401/14  C07D 403/14  A61K 31/505  A61K 31/435  A61K 31/4412  A61K 31/444  A61P 35/00  A61K 31/506   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2017/107964 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/077227 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd.; Fuyuan Industrial Zone Dongyuan Town Zherong County, Ningde, Fujian 355300; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  XU, Xiongbin; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
LI, Gang; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
DING, Charles Z.; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
HU, Lihong; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
HU, Guoping; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
LI, Jian; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
CHEN, Shuhui; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
CHI, Zhigang; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
WANG, Kun; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pyridónové zlúčeniny ako inhibítory c-Met 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2022 
   Maximálna platnosť do  27.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 2/2021 SC4A
 
EP 3533787
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3533787
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 21.10.2020 82,50 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.09.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3533787
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 02.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 02.12.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 02.12.2020 Typ Doručené
1d Sprievodný list 02.12.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 18.12.2020 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.12.2020 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.12.2020 Typ Odoslané
EP 3533787
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku