Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3523315
(11)  Číslo patentu  37205 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17859300.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3523315 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662405801 P, 201762526331 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2016, 28.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  23.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07J 17/00  C07J 41/00  C07J 43/00  C07J 51/00  A61K 31/567  A61K 31/569  A61K 31/58  A61P 5/46  C07J 21/00  C07J 31/00  C07J 71/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/055660 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/068021 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oric Pharmaceuticals, Inc.; 240 E. Grand Avenue 2nd Floor, South San Francisco, California 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUN, Daqing; 804 Cortez Lane, Foster City, California 94404; US;
MCGEE, Lawrence R.; 39 Big Sur Way, Pacifica, California 94044; US;
DU, Xiaohui; 2735 Wemberly Drive, Belmont, California 94002; US;
ZHU, Liusheng; 752 Orion Lane, Foster City, California 94404; US;
YAN, Xuelei; 1120 Nimitz Lane, Foster City, California 94404; US;
REW, Yosup; 828 Juno Lane, Foster City, California 94404; US;
EKSTEROWICZ, John; 1545 Albemarle Way, Burlingame, California 94010-4557; US;
MEDINA, Julio C.; 2879 Roland Ave, San Carlos, California 94070; US;
FANTIN, Valeria R.; 2029 Fairmont Drive, San Mateo, California 94402-3925; US;
ZHOU, Haiying; 280 San Felipe Ave Apt 3, San Bruno, California 94066; US;
BALBAS, Minna Delarae; 615 Monterey Blvd Apt 2, San Francisco, California 94127; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Inhibítor glukokortikoidového receptora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2023 
   Maximálna platnosť do  06.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 23.06.2021 12/2021 SC4A
 
EP 3523315
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.05.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523315
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.09.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523315
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.05.2021 Typ Doručené
Plná moc 04.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 04.05.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 18.05.2021 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.05.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.06.2021 Typ Odoslané
EP 3523315
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku