Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3523110
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17857722.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3523110 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662404248 P, 201762450137 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2016, 25.01.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 45/40  B29C 45/76  B29C 45/80  B29L 31/56   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2017/051040 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/064750 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Husky Injection Molding Systems Limited; 500 Queen Street South, Bolton, ON L7E 5S5; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEATHERALL Douglas James; 12 Cornerstone Court, BoltonOntario L7E 1T4; CA;
OUYANG Daoshan; 54 Silver Valley Drive, BoltonL7E 2Y8; CA;
WANG Zhiming; 577 Vaughan Mills Road, WoodbridgeOntario L4H 1K6; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3523110
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523110
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.09.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523110
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3523110
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku