Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3562308
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17829520.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3562308 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662439626 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.11.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A22B 5/00  A22C 21/00  G06T 7/00  G06T 7/60   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2017067609 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2018125715 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cryovac, LLC; 2415 Cascade Pointe Blvd., Charlotte, NC 28208; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEALEY, Daniel; 37 Morgan Park, Clinton, Connecticut 06413; US;
SINHA, Rajeev; 100 Rogers Bridge Road Building A, Duncan, South Carolina 29334; US;
WEBB, Lewis; 3008 Elmhurst Drive, Boiling Springs, South Carolina 29316; US;
JOHNSON, Keith; 349 S. 200 E., Mantua, Utah 84624; US;
MIZE, James; 204 Percheron Path, Simpsonville, South Carolina 29681; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3562308
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3562308
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3562308
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3562308
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku