Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3559010
(11)  Číslo patentu  40326 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17829042.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3559010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16382648 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07F 7/18  C07D 417/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/058374 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/116281 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Minoryx Therapeutics S.L.; Av. Ernest Lluch 32, 083 02 Mataró, Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GARCIA COLLAZO Ana Maria; c/o Minoryx Therapeutics S.L.Av. Ernest Lluch 32, E-08302 Mataró Barcelona; ES;
TEN HOEVE Wolter; c/o Syncom B.V.Kadijk 3, 9747 AT Groningen; NL;
KOEK Johannes Nicolaas; c/o Syncom B.V.Kadijk 3, 9747 AT Groningen; NL;
REWINKEL Johannes B.M.; c/o Chemconnection B.V.Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss; NL;
DE WILDE Sander; c/o Chemconnection B.V.Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Spôsob prípravy 5-[[4-[2-[5-(1-hydroxyetyl)-2-pyridinyl]etoxy]fenyl]-metyl]- 2,4-tiazolidíndiónu a jeho solí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.12.2023 
   Maximálna platnosť do  22.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3559010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3559010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.08.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3559010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 05.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.10.2022 Typ Odoslané
EP 3559010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku