Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3554490
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17828874.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3554490 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2016/081455 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/19  A61K 31/195  A61K 31/197  A61K 31/27  A61K 31/4015  A61K 31/4192  A61K 31/423  A61K 31/4439  A61K 31/513  A61K 31/515  A61K 31/53  A61K 31/55  A61K 31/551  A61K 31/5513  A61P 25/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/082981 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/109152 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Idorsia Pharmaceuticals Ltd; Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KESSLER, Melanie; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd. Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH;
ROCH, Catherine; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd. Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Farmaceutická kombinácia obsahujúca blokátor vápnikových kanálov T-typu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3554490
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3554490
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3554490
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2022 Typ Odoslané
EP 3554490
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku