Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3555269
(11)  Číslo patentu  40815 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17825466.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3555269 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16204783 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 9/02  C12P 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/083030 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/109167 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Danmarks Tekniske Universitet; Anker Engelunds Vej 101, 2800 Kongens Lyngby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BORODINA Irina; Holtebakken 7, 2990 Nivå; DK;
HOLKENBRINK Carina; C/o BioPhero ApS Diplomvej 378, st, 2800 Kongens Lyngby; DK;
DAM Marie Inger; Sophie Magdelenes Vej 1B 2. th., 3460 Birkerød; DK;
LÖFSTEDT Christer; Lagerbrings v 5F, 224 60 Lund; SE;
DING Baojian; Glasbjörksvägen 53, 247 33 Södra Sandby; SE;
WANG Hong-Lei; Parternas Gränd 79 lgh 1002, 226 47 Lund; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Produkcia desaturovaných mastných alkoholov a desaturovaných mastných acylacetátov v kvasinkách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.12.2023 
   Maximálna platnosť do  15.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3555269
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3555269
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.11.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3555269
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.12.2022 Typ Odoslané
EP 3555269
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku