Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3559300
(11)  Číslo patentu  40162 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17808412.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3559300 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16206332 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 2/06  C23C 2/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/080729 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/114248 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tata Steel IJmuiden B.V.; Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAN EENENNAAM Peter Jaap; Tata Steel Nederland Technology B.V. - Group Intellectual Property Services - 3G. 37 P.O. Box 10000, 1970 CA Ijmuiden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Plynové stieracie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.11.2023 
   Maximálna platnosť do  28.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3559300
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3559300
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.11.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3559300
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 18.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3559300
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku