Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3457851
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17800190.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3457851 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662338178 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 235/20  C07C 59/70  A61K 31/19  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/033388 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/201320 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oregon Health & Science University; Office of Technology Transfer and Business Development 0690 SW Bancroft Street, Portland, OR 97239; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCANLAN, Thomas; c/o OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY Office of Technology Transfer and Business Development 0690 SW Bancroft Street, Portland, Oregon 97239; US;
DEVEREAUX, Jordan; c/o OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY Office of Technology Transfer and Business Development 0690 SW Bancroft Street, Portland, Oregon 97239; US;
PLACZEK, Andrew; c/o OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY Office of Technology Transfer and Business Development 0690 SW Bancroft Street, Portland, Oregon 97239; US;
BANERJI, Tapasree; c/o OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY Office of Technology Transfer and Business Development 0690 SW Bancroft Street, Portland, Oregon 97239; US;
FERRARA, Skylar; c/o OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY Office of Technology Transfer and Business Development 0690 SW Bancroft Street, Portland, Oregon 97239; US;
MEINIG, James Matthew; c/o OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY Office of Technology Transfer and Business Development 0690 SW Bancroft Street, Portland, Oregon 97239; US;
BANERJI, Tania; c/o OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY Office of Technology Transfer and Business Development 0690 SW Bancroft Street, Portland, Oregon 97239; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann & Partners s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Deriváty sobetiromu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3457851
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3457851
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 21.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 21.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.09.2021 Typ Platba
EP 3457851
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku