Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3542354
(11)  Patent Number  36732 
(96)  European Application Number  17797660.2 
(96)  European Application Date  16.11.2017 
(97)  European Patent Number  3542354 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  06.01.2021 
(31)  Priority Number  201600115836 
(32)  Priority Date  16.11.2016 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  25.09.2019 
(45)  European Patent Translation Publication Date  28.04.2021 
(51)  International Patent Classification  H04B 7/185  G08G 5/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2017/079509 
(87)  International Publication Number  WO 2018/091607 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Leonardo S.p.A.; Piazza Monte Grappa 4, 00195 Roma; IT 
(72)  Inventor(s)  FANTAPPIE', Pierluigi; c/o LEONARDO S.P.A. - Settore EDS - Coordinamento Ingegneria e Tecnologie IPR Attn. Mr. Giampaolo PERFETTO Via Tiburtina KM 12 400, 00131 Roma; IT;
TROYER, Paolo; c/o LEONARDO S.P.A. - Settore EDS - Coordinamento Ingegneria e Tecnologie IPR Attn. Mr. Giampaolo PERFETTO Via Tiburtina KM 12 400, 00131 Roma; IT;
MALTESE, Paolo; c/o LEONARDO S.P.A. - Settore EDS - Coordinamento Ingegneria e Tecnologie IPR Attn. Mr. Giampaolo PERFETTO Via Tiburtina KM 12 400, 00131 Roma; IT 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Pozemná stanica a súvisiaci systém a spôsob na komunikáciu vzduch-zem a zem-vzduch založený na technológiách VDL Mode 2 a LDACS 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  16.11.2021 
   Patent in Force maximum until  16.11.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 3542354
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3542354
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.03.2021 Type Delivered
1a Opis 19.03.2021 Type Delivered
1b Plná moc 19.03.2021 Type Delivered
1c Sprievodný list 19.03.2021 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2021 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2021 Type Sent document
EP 3542354
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku