Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3529262
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17797066.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3529262 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16306381, 17305988 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2016, 24.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/47   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/076911 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/073440 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale; 101, rue de Tolbiac, 750 13 Paris; FR;
Universite de Nantes; 1 quai de Tourville, 44000 Nantes; FR;
OSE Immunotherapeutics; 22 Boulevard Benoni Goullin, 44200 Nantes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHIFFOLEAU, Elise; Chu Nantes Hotel Dieu 30 Boulevard Jean Monnet, 44093 Nantes - Cedex 1; FR;
TEPPAZ, Géraldine; 2 le Clos Dugast, 44800 St Herblain; FR;
POIRIER, Nicolas; 1 chemin du Passe-Temps, 44119 Treillieres; FR;
VANHOVE, Bernard; 72 bis rue Henri Barbusse, 44400 Rezé; FR;
GAUTTIER, Vanessa; 22 rue Félicien Thomazeau, 44400 Rezé; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby podpory T-bunkovej reakcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3529262
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.09.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3529262
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 27.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 27.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.09.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 19.10.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 16.11.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 16.11.2021 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 16.11.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 16.11.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
5c Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
5d Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3529262
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku