Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3526067
(11)  Číslo patentu  40822 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17788111.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3526067 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016119691 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 10/16  B60J 10/18  B60J 10/40  B60J 10/235   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/001210 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/072869 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CQLT SaarGummi Technologies S.à.r.l.; 9, Op der Kopp, 5544 Remich; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LORIG Michael; Wiesmahdstasse 1, 821 31 Gauting; DE;
ROUX Sébastien; Rue des 14 Pommiers 34, 765 20 St-Aubin-Celloville; FR;
THIEL Daniel; Oppenerstrasse 69A, 667 01 Beckingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  AK Štros & Kusák, Dávid Štros, advokát; Panenská 29, 811 03 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na utesnenie okrajov súčasti alebo okennej tabule karosérie vozidla a spôsob výroby tohto tesniaceho zariadenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2023 
   Maximálna platnosť do  13.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3526067
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3526067
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.10.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3526067
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 22.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
Oznámenie k poplatkom 17.12.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.12.2022 Typ Odoslané
EP 3526067
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku