Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3532067
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17787939.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3532067 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16306415 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/519  A61P 35/00  A61K 9/127   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/077538 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/078064 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Les Laboratoires Servier; 35 rue de Verdun, 922 84 Suresnes; FR;
Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švajčiarsko 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WESSELS Peter; c/o Novartis Pharma AG Postfach, 4002 Basel; CH;
TIEMESSEN Henricus; c/o Novartis Pharma AG Postfach, 4002 Basel; CH;
DE MARCO Paolo; c/o Novartis Pharma AG Postfach, 4002 Basel; CH;
LARABI Malika; c/o HIQ Consulting AG Aeschenvorstadt 52, 4051 Basel; CH;
SCHIEDEL Christiane; c/o Novartis Pharma AG Postfach, 4002 Basel; CH;
GURINA Marina; c/o Novartis Pharma AG Postfach, 4002 Basel, Switzerland; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Lipozomálna formulácia na použitie na liečbu rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3532067
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3532067
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3532067
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 13.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3532067
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku