Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3512851
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17784063.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3512851 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662395464 P, 201762456423 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.09.2016, 08.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/08  C07D 211/78  A61K 31/439  A61P 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/051692 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/053215 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Entasis Therapeutics Limited; 1 Ashley Road, 3rd Floor, AltrinchamCheshire WA14 2DT; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BASARAB Gregory; Woodlands Willowmead Drive, Prestbury, Cheshire SK10 4BU; US;
MOSS Bill; Woodlands Willowmead Drive, Prestbury, Cheshire SK10 4BU; GB;
COMITA-PREVOIR Janelle; 11 Prospect Street, 015 32 Northborough, MA; US;
DURAND-REVILLE Thomas; 34 Birch Hill Road, 024 78 Belmont, MA; US;
GAUTHIER Lise; Entasis Therapeutics Limited35 Gateshouse Drive, 024 51 Waltham, MA; US;
O'DONNELL John; 7 Beacon Street, 027 39 Mattapoisett, MA; US;
ROMERO Jan; 8 Langley Road, 024 74 Arlington, MA; US;
TOMMASI Ruben; 16 Salamander Lane, 017 75 Stow, MA; US;
VERHEIJEN Jeroen; 5 Stratton Drive, 015 81 WestboroughMA; US;
WU Frank; 5 Aspen Way, 015 45 Shrewsbury, MA; US;
WU Xiaoyun; 3 Hundreds Road, 015 81 Westborough, MA; US;
ZHANG Jing; 11 Run Brook Circle, 017 76 Subdruy, MA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3512851
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3512851
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.09.2022 232,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3512851
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3512851
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku