Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3519411
(11)  Číslo patentu  40441 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17783790.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3519411 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16306261 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/08  A61K 31/439  A61P 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/074873 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/060481 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mutabilis; 102 Avenue Gaston Roussel, 932 30 Romainville; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARBION Julien; 6 Promenade des deux puits, 951 10 Sannois; FR;
CARAVANO Audrey; 7 rue Waldeck Rousseau, 958 80 Enghien Les Bains; FR;
CHASSET Sophie; 28 rue d'Arqueil, 771 76 Nandy; FR;
CHEVREUIL Francis; 2 rue des Jonquilles, 605 00 Chantilly; FR;
FAIVRE Fabien; 12 rue du Chevalier de la Barre, 937 00 Drancy; FR;
LEBEL Rémi; 104 rue Ambroise Croizat, 937 00 Drancy; FR;
LECOINTE Nicolas; 27 rue Pajol - appt 151, 750 18 Paris; FR;
LEDOUSSAL Benoît; Lieu-dit Kermenguy, 224 50 Pommerit Jaudy; FR;
LE-STRAT Frédéric; 8 place Newton, 773 80 Combs La Ville; FR;
SIMON Christophe; 71 av du Président Franklin Roosevelt, 945 50 Chevill Larue; FR;
OLIVEIRA Chrystelle; 11 bis rue Pierre Curie, 953 90 Saint Prix; FR;
LE FRALLIEC Géraldine; 35 rue de Varsovie, 931 40 Bondy; FR;
BRIAS Julie; 26 bis rue Damesme, 750 13 Paris; FR;
FARESCOUR Laurence; 6 cours Jacques Chaban Delmas Appt 133, 775 00 Chelles; FR;
VOMSCHEID Sophie; 1 rue Alexis Martin, 922 40 Malakoff; FR;
RICHARD Sébastien; 40 rue Carnot Bât. 2 Appt 2112, 932 30 Romainville; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Heterocyklické zlúčeniny a ich použitie na prevenciu alebo liečbu bakteriálnych infekcií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.09.2023 
   Maximálna platnosť do  29.09.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3519411
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3519411
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.08.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3519411
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2022 Typ Odoslané
EP 3519411
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku