Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3519407
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17781347.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3519407 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662402565 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 409/14  C07C 215/40  A61K 31/506  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2017054298 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2018064476 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RECEPTOS LLC; 430 East 29th Street, 14 Floor, New York, NY 10016; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VIDAL, Ephraim; 86 Morris Avenue, Summit New Jersey 07901; US;
BAKALE, Roger; 86 Morris Avenue, Summit New Jersey 07901; US;
TURNBULL, Philip; 86 Morris Avenue, Summit New Jersey 07901; US;
MOSER, David; 1 The Fleming Building Edinburgh Technopole, Milton Bridge Lothian EH26 0BE; GB;
ROBBINS, Andrew; 1 The Fleming Building Edinburgh Technopole, Milton Bridge Lothian EH26 0BE; GB;
GRANT, Craig; 1 The Fleming Building Edinburgh Technopole, Milton Bridge Lothian EH26 0BE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3519407
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.10.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3519407
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3519407
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku