Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3692307
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17780870.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3692307 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 19/00  B03C 1/00  C02F 1/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  20207027.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  GB2017052952 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2019069039 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Adey Holdings (2008) Limited; Unit 2 St Modwen Park, Haresfield, Stonehouse, Gloucestershire GL 10 3EZ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOWNIE, Simon; 7 The Spindles Leckhampton, Cheltenham Gloucestershire GL53 0QD; GB;
PATHAN, Kashem; 4 Park Street, Worcester WR5 1AD; GB;
TAYLOR, Matthew; 206 Priors Road, Prestbury Cheltenham GL52 5HN; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  20207027.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3692307
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.10.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3692307
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3692307
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku