Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3526927
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17780697.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3526927 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201615292377 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 9/30  H04L 9/06  H04L 9/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/074971 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/069080 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  International Business Machines Corporation; New Orchard Road, Armonk, NY 10504; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GREINER, Dan; IBM CORPORATION Intellectual Property Law 2455 South Road, Poughkeepsie, New York 12601-5400; US;
SLEGEL, Timothy; IBM CORPORATION 2455 South Road, Poughkeepsie, New York 12601-5400; US;
ZOELLIN, Christian; IBM DEUTSCHLAND GmbH Schoenaicher Str. 220, 71032 Boeblingen; DE;
JACOBI, Christian; IBM CORPORATION 2455 South Road, Poughkeepsie, New York 12601-5400; US;
PAPROTSKI, Volodymyr; IBM CANADA Ltd. 8200 Warden Avenue Toronto Lab., Markham, Ontario L6G 1C7; CA;
VISEGRADY, Tamas; IBM RESEARCH GmbH Saeumerstrasse 4, 8803 Rueschlikon; CH;
BUENDGEN, Reinhard, Theodor; IBM DEUTSCHLAND GmbH Schoenaicher Str. 220, 71032 Boeblingen; DE;
BRADBURY, Jonathan; IBM CORPORATION 2455 South Road, Poughkeepsie, New York 12601-5400; US;
PURANIK, Aditya, Nitin; IBM INDIA Pvt. Ltd. Outer Ring Road Embassy Manyatha B Rachenahalli & Nagawara Villages, Bangalore 560045 KA; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Inštrukcia šifrovania správy s overovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3526927
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3526927
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 11.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 11.03.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 11.03.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 11.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2021 Typ Odoslané
EP 3526927
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku