Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3516117
(11)  Číslo patentu  39718 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17780510.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3516117 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1659054 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.07.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 11/26  E01C 7/18  F24S 20/64  F24T 10/10  F24T 10/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2017/052586 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/055314 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eurovia; 18 Place de l'Europe, 92500 Rueil-Malmaison; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERRADA, Kamal; 33290 Le Pian Medoc; FR;
POUTEAU, Bertrand; 33160 Saint Medard en Jalles; FR;
DROUADAINE, Ivan; 33320 Le Taillan Médoc; FR;
VERGNE, Sandrine; 33400 TALENCE; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob výroby krytu vozovky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.09.2023 
   Maximálna platnosť do  26.09.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.07.2022 14/2022 SC4A
 
EP 3516117
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3516117
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.09.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3516117
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.07.2022 Typ Odoslané
EP 3516117
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku