Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3555336
(11)  Číslo patentu  40199 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17780026.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3555336 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2016/001349 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 38/00  C21D 8/02  C21D 9/46  C21D 1/18  C21D 1/25  C21D 1/28  C21D 1/30  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/06  C22C 38/12  C22C 38/22  C22C 38/34  C22C 38/38  B32B 15/01  C23C 2/06  C23C 2/12  C21D 6/00  C23C 2/40  C22C 38/14  C22C 38/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/073337 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/054787 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ArcelorMittal; 24-26 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAGAR Coralie; 3 rue d'Otwiller, 573 20 Schwerdorff; FR;
ZHU Kangying; 18 Rue des Roseaux, 570 00 Metz; FR;
PERLADE Astrid; 10 Parc de l'abbaye, 570 50 Le Ban Saint-Martin; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Za studena valcovaný a tepelne spracovaný oceľový plech s vysokou pevnosťou a vysokou tvarovateľnosťou, spôsob výroby a spoj odporového bodového zvárania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.09.2023 
   Maximálna platnosť do  15.09.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3555336
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3555336
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.08.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3555336
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2022 Typ Odoslané
EP 3555336
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku