Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3441389
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17778663.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3441389 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201610210422 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 413/14  C07D 417/14  C07D 413/04  A61K 31/422  A61K 31/428  A61P 31/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2017/079552 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/173999 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shanghai Zhimeng Biopharma, Inc.; Room A302, A304, Building 1,1976 Gaoke Middle Road China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Pudong New Area, Shanghai 201210; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Huanming; Room 21-801 300 Jinxiu Road, Pudong, Shanghai 200135; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Pyrazol-oxazolidinonové zlúčeniny proti vírusu hepatitídy B 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3441389
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3441389
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 19.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3441389
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku