Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3497488
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17771862.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.08.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3497488 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16306039 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2017001156 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2018029540 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Essilor International; 147, rue de Paris, 94220 Charenton-Le-Pont; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FROMENTIN, Pierre; c/o Essilor Manufacturing (thailand) Co. Ltd. Lat Krabang Industrial Estate E.P.Z. Phase 3 213 Lumplatiew Road Lat Krabang, Bangkok 10520; TH;
LERTWATTANASERI, Tipparat; c/o Essilor Manufacturing (thailand) Co. Ltd. Lat Krabang Industrial Estate E.P.Z. Phase 3 213 Lumplatiew Road Lat Krabang, Bangkok 10520; TH;
PHOMPAN, Waranya; c/o Essilor Manufacturing (thailand) Co. Ltd. Lat Krabang Industrial Estate E.P.Z. Phase 3 213 Lumplatiew Road Lat Krabang, Bangkok 10520; TH;
HOKPUTSA, Sanya; c/o Essilor Manufacturing (thailand) Co. Ltd. Lat Krabang Industrial Estate E.P.Z. Phase 3 213 Lumplatiew Road Lat Krabang, Bangkok 10520; TH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3497488
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3497488
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3497488
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3497488
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku