Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3430713
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17765982.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3430713 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662307516 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 41/02  H02K 11/21  G01D 5/249  G01D 5/347   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2017/050318 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/158595 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Servosense (SMC) Ltd.; 21c Yagea Kapayim Street,, 4913020 Petach-Tikva; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ERLICH, Markus; 1 Isaak Stern Street, 6323702 Tel-Aviv; IL;
VILLARET, Yves; 7d HaKinor Street, 3853041 Hadera; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Enkodér polohy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3430713
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3430713
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.04.2022 232,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3430713
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.06.2022 Typ Odoslané
EP 3430713
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku